4405 Nyíregyháza, Kállói út 90.

EGYEDI SZENNYVÍZKEZELÉS

EPURBLOC® oldómedencés egyedi szennyvízkezelő

PLASTEPUR® rendszerű, EPURBLOC® oldómedencés egyedi házi-szennyvízelhelyezési kislétesítmények telepítése

Háztartási célokra kifejlesztett szennyvíz tisztító rendszer.

Az Epurbloc megoldást nyújt minden olyan háztartás, vállalkozás, létesítmény számára, ahol a szennyvíz elvezetése még nem megoldott, de kezelése és szikkasztása megoldható a területen belül.

BEMUTATKOZÁS

Cégünk az elsők között, már a kilencvenes években megkezdte az Epurbloc tartályok telepítését. Az igazi számottevő igény az elmúlt néhány évben jelentkezett. A telepítést a saját csapatunk végzi, rutinunk folyamatosan növekszik. Folyamatosan fejlesztjük tudásunkat és eszközeinket, illetve a kivitelezési technológiánkat. Bár kivitelezési helyszín rejthet meglepetéseket, eddig minden helyen megoldottuk a feladatot, még pl. olyan helyen is, ahol a talajvíz 90 cm mélyen volt, a tartály alja pedig 160 cm mélyen volt. Munkánkra, a telepítésre természetesen garanciát vállalunk, vállalkozói szerződés alapján dolgozunk.

Amennyiben érdekli egy szennyvízkezelő berendezés, kollégánk kimegy a telepítési helyszínre egy felmérésre. A részletek egyeztetése után árajánlatot adunk a telepítésre, mely minden költséget tartalmaz, úgy, hogy Önnek semmit nem kell beszerezni, intézni. Ha elfogadta ajánlatunkat megkötésre kerül a szerződés, az abban rögzített előlegfizetés. A helyszínrajz alapján, ha szükséges megterveztetjük a szennyvízkezelő berendezését és beadjuk az illetékes hatósághoz engedélyeztetésre. Ha nem szükséges, akkor a szerződés tartalma alapján egyeztetjük a kivitelezés időpontját. A kivitelezés általában egy nap, kedvezőtlen körülmények esetén kettő, rendkívüli esetben 3 nap. A munkaterület szabaddá tétele az Ön feladata, és a kifolyó szennyvízcső megmutatása. Innentől mindent mi végzünk a technológiai leírásnak megfelelően. Először leássuk a tartályt, rákötjük a szennyvízrendszerre. Miután ez készen van, betemettük, megkezdjük a szikkasztómező kiépítését. Egy megásott árokba kavicságyat teszünk, majd perforált csövet. Geotextillel fedjük, majd betemetjük az árkot és elhelyezzük a végszellőzőket. Közben felengedésre kerülhet a tartály és baktériumtörzzsel indításra, beoltásra kerül a benne lévő víz. Innentől semmilyen teendője nincs. Két három év múlva kell ellenőriznie az eliszaposodás jelzőt. Négy-hat év múlva, ha szükséges egy szippantást kell rendelnie a felgyűlt iszap eltávolítására. Az egyéb tudnivalókról tájékoztatót kap tőlünk.

Mi történik, ha szüksége van szennyvízkezelőre?

A SOTRALENTZ PLASTEPUR® EPURBLOC® technológia alkalmazható minden olyan területen, ahol összhangban az EGK 91/271sz határozatával – faluszerű település, ritkán lakott területek, kisvárosok kertvárosi részei stb. – nem gazdaságos a csatornahálózat kiépítése, vagy üzemeltetése!
Továbbá bármely területen, ahol még jelenleg nem elérhető a szennyvízhálózatra csatlakozás.


A SOTRALENTZ rendszer alkalmazásával jelentősen csökken a felhasználó anyagi terhe is, hiszen egy átlagos 4 fős család egyhavi szennyvíztisztító üzemelési költsége nem éri el a bruttó 400 Ft-t sem!

A technológia két részből áll

Oldómedence

(zárt műanyag tartály)

A házból kilépő konyhai, fürdőszobai és fekáliás szennyvizek, a létszámhoz méretezett oldótartályba kerülnek, ahol levegő nélküli, anaerob körülmények között történik a szennyvíz előtisztítása. Ez annyit jelent, hogy a víznek nincs szüksége derítésre, forgatásra, szűrésre, nem érintkezik a külső levegővel, tehát a szagok nem tudnak keveredni a környező levegővel. Az oldómedence felső részén gyűlnek össze a zsírok, olajok, lebegő anyagok. Ezeket, a betelepített zsíroldó enzimek feldolgozzák, lebontják. A középső áramló képes folyadék szinten szaporodnak és dolgoznak a betelepített anaerob baktériumok. A lebontott szennyeződések salakanyaga a tartály alján ülepszik le, szennyvíziszap formájában. Ezt már a baktériumok sem tudják lebontani és cseppfolyósítani. Ez viszont olyan csekély mennyiségű, hogy csak 3-4 évente, jó esetben 4-5 évenként egyszer kell karbantartani, azaz szippantással eltávolítani.

Szikkasztó mező

(perforált cső kavicságyban)

A kiépítendő második egység minden esetben szikkasztó mező, egy utótisztító egység, amely egy átlevegőztetett, aerob szakasz, ahol befejeződik a kilépő szürkevíz végső tisztítása. Itt már levegővel is érintkezik a szürkevíz. A szürkevíz teljesen átlátszó, szagtalan a fertőző és káros szennyező anyagoktól teljesen mentes víz, amely ivóvízként nem, de öntözésre, tisztításra már használható víz. A víz érkezése után a benne lévő szennyvízkezelő baktériumok még 6 órán keresztül képesek életben maradni és elpusztítani, lebontani az esetleges nagymértékű túlterheléskor még meglévő szennyeződéseket, de erre csak nagyon szélsőséges esetben kerülhet sor. Ekkor már szennyeződésmentes, tiszta víz kerül a talajban elszikkasztásra. Ez a szikkasztó mező a kertben, a füvesítés alatt, de a kár a térkő alatt is kiépíthető. Hivatalos neve alagcsövezett szűrőágy, a technológia részegysége. Minden talajszerkezetre és talajvíz viszonyra van kidolgozott, lehetséges megoldás.

Nincs lehetősége közcsatornára csatlakozni?

Megoldás az egyedi, környezetbarát szennyvíztisztító berendezés!

A több, mint 100 éves múltú francia SOTRALENTZ Rt. együttműködve a Francia Tudományos Akadémia és Vízügyi Minisztérium szakbizottságaival és kijelölt kutatóintézetével fejlesztette ki és szabadalmaztatta a Sotralentz Plastepur® Epurbloc® THPM polietilénből fújó-extrudáló eljárással gyártott egyedi szennyvíztisztító termékcsaládot. Ez a teljes rendszer már közel 40 éves múlttal és Európában több milliós darabszámú, működő telepítéssel rendelkezik. Hazánkban már több, mint tizenhat éve történnek a telepítések az ország minden részében és nagy megelégedésre, eddig közel ezres darabszámban.

A rendszer tisztítási hatásfoka

A hatásfok olyan kiváló, hogy azonos, vagy jobb tisztítási paramétereket biztosít, mint a közcsatornás rendszerek szennyvíztisztító telepei. A használat során havonta egy alkalommal, WC-n át történő beöblítéssel baktérium frissítő BIO7 adalékot kell juttatni a rendszerbe, ellensúlyozandó a bekerülő antibiotikumokat, gyógyszer maradványokat, tisztítószer adalékokat, vegyszereket, stb. Nem használt ingatlan esetén a baktériumos közeg több, mint hat hónapig életképes, azaz működőképes, majd használatbavételkor egy újabb adalék mennyiséggel ismét „felébreszthető”.

A rendszer elönyei

Külső energiát, elektromos áramot nem igényel, használatához szivattyúra, elektromos motorral működő eszközre nincs szükség. A rendszer kizárólag gravitációs elven működik. Telepítése egyszerű. Minden házhoz az ingatlanon belül lehet telepíteni. Nincs szükség a
meglévő úthálózat, járda felbontására és újjáépítésére. Kicsi a helyigénye, így minden kertben kialakítható a mintegy 60-70 m2 szikkasztó terület. Telepítése rövid időt igényel, vagyis átlagosan kettő nap alatt egy 4-6 fős rendszer telepíthető és azonnal használható. A telepítés jelentős része egyszerű földmunka. Használata, felügyelete külön képzettséget nem igényel, hiszen nincs ami a rendszerben elromolhatna, és a havi egyszeri frissítő baktérium beadagolása is könnyű. (WC-be szórva leöblíteni) A tisztított szennyvíz a szikkasztómezőn öntözővízként hasznosul csökkentve ezáltal a vezetékes víz igényt és a víz is helyben marad, ami igen komoly környezetvédelmi előny. A gyártó tízéves szavatosságot biztosít a tartályokra.

Gazdaságosság


Beruházási költsége jelentősen olcsóbb, fele, harmada, mint a csatornarendszereké. Fenntartási költsége kevesebb, mint tizede a csatornahálózat díjainak. Szakaszosan telepíthető és minden rendszer önállóan a kiépítése után azonnal üzemképes. Nincs teljesítmény korlátja, így a családi házas legkisebb 1-2 fős egységétől felfelé közintézmények, iskolák, óvodák, panziók, üzemek kommunális szennyvízét is képes kezelni, nem meghaladva a kifolyó szennyvíz ágankénti maximum 50 lakóegyenértéket. Nagyobb épületek esetén ez több ágon való szennyvíz kivezetést jelent, ami egyáltalán nem drágítja a rendszert.

TÖRTÉNET

A rendszer hazai bevezetésének első lépéseként a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Rt. megbízást kapott az EPURBLOC® oldó medence engedélyeztetését előkészítő eljárás lefolytatására. A kimerítő vizsgálat 1993 októberében lezárult és a VITUKI Rt. az anyagot továbbította az Országos Vízügyi Főigazgatósághoz, ahol ezután 288. Törzskönyvi számon Alkalmazási Engedélyt adtak ki az EPURBLOC® oldómedencére, mint újfajta technológiának a szennyvíztisztításban való használatára. A hatályos rendeletnek megfelelően öt év elteltével a szerzett műszaki és üzemelési tapasztalatokat felülvizsgálva és azt kielégítőnek ítélve az OVF 1999-ben, határidőhöz nem kötött Alkalmazási Engedélyt adott ki.

Engedélyeztetés

A rendszer működéséhez alkalmazott BIO7 szennyvíz adalékanyagokat a Johan Béla Országos Közegészségügyi Intézet bevizsgálta, aminek alapján az Országos Tisztifőorvosi Hivatal azokat nyilvántartásba vette és alkalmazásukat országosan engedélyezte. Hazánk 2004 május 1-i Európai Uniós csatlakozása után az Alkalmazási Engedélyek hatályukat vesztették és a SOTRALENTZ Rt. által megszerzett jogszerű CE megfelelőségi minősítés lépett érvénybe, ami a megszerezhető legmagasabb szintű EU engedély. A vonatkozó EU szabvány honosított nemzeti szabványkén lett bevezetve Magyarországon, így a rendszer korlátozás nélkül hozható forgalomba hazánkban is, mint korszerű egyedi szennyvíztisztító eljárás.

TECHNOLÓGIA

A PLASTEPUR® EPURBLOC® rendszer legfontosabb jellemzője, hogy a tisztítási technológia semmilyen gépesített szakaszt nem tartalmaz, így külső energiát nem igényel. Csak gravitációs átfolyású, ezáltal elromlani, meghibásodni, elkopni képes alkatrésze nincs. Ez az eleveniszapos biológiai rendszer semminemű környezeti ártalmat nem okoz és a telepítési költsége átlagosan mintegy fele, harmada egy átlagos családi házra vetített csatornázás beruházás költségének. Az üzemköltsége a közcsatorna díjnak töredéke.

Kapcsolat

Buda Lajos
Ágazat vezető
ÖNKORMÁNYZAT- ÉS INTÉZMÉNYELLÁTÓ KFT.

KÉRJE EGYEDI AJÁNLATUNKAT!

KIEMELT PARTNERÜNK